abCNC

Vår första och hitintills enda CNCmaskin!

• 3-axlig
• 16 verktyg BT40
• Bord 900x410 mm
• Max bordsrörelse 560x410 mm
• Spindelmotor : max 5,5 kW
• Varvtal 150-6000
• Spindelrörelse, Z, max: 460 mm
• Verktygsplan, spindel till bord: 150-610 mm
• Bordcenter till spindelkolumn: max 885 mm
• Max verktygsdiameter 75/125 mm (16/8 verktyg)
• Max verktygs-längd/-vikt : 250 mm/8kg
• Min inkrement: 1 mikrometer
• Max vikt vid bearbetning: 300 kg (200)

• Styrsystem: Fanuc 10MBack