abCNC

Kundrelationer

Vi följer principen att en affär ska gagna båda parter och att affärsrelationen bäst baseras på förtroende vilket dock inte hindrar att affärsförhållandena formaliseras på ett rimligt sätt.

För vår del handlar det om att fokusera på kundintresset, t ex kritiska leveranstider och att leverera i rätt kvalité.

I övrigt följer vi efter bästa förmåga ISO9001 och ISO14001 med sikte på att bli certifierade.

Committed to:

abCNC

tel 0706-250123
0768-788477

info@abcnc.se

Committed to: